Studie-informatieavond 14 maart

Laatstejaars worden elk jaar opnieuw met hetzelfde keuzeprobleem geconfronteerd. Ze stellen zich allerlei vragen over de te kiezen studierichting, over de eventuele aanpassingsmoeilijkheden, de toekomstperspectieven bij de verschillende richtingen, enz…

Om de zesdejaars van OLVI-PIUS X bij deze toch wel zéér fundamentele keuze zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school en Oud en Nieuw al sedert enkele decennia een informatieavond. En precies hiervoor zouden we graag een beroep willen doen op de medewerking van de oud-leerlingen.

Graag reserveren we ook een tafeltje voor oud-leerlingen die al met beide voeten in de arbeidsmarkt staan. Zij kunnen hun beroepservaringen uitwisselen.

Mocht je als oud-leerling aan deze contactavond je medewerking willen verlenen wil je dan reageren naar: eric.dalemans@olvi-piusx.be of karin.clauwaert@olvi-piusx.be. Vermeld zeker duidelijk de richting en het jaar die je momenteel volgt én de instelling.

Vrijdagavond 14 maart
19:30u
OLVI – Pius X