Studie-informatieavond 13 maart 2015

Laatstejaars worden elk jaar opnieuw met hetzelfde keuzeprobleem geconfronteerd. Ze stellen zich allerlei vragen over de te kiezen studierichting, over de eventuele aanpassingsmoeilijkheden, de toekomstperspectieven bij de verschillende richtingen, enz…

Om onze zesdejaars bij deze toch wel zéér fundamentele keuze zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school al sedert enkele decennia een informatieavond. En precies hiervoor zouden we graag een beroep willen doen op jouw medewerking.

Tijdens deze contactavond, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 13 maart 2015 om 19.30 uur, zou jij hen erg nuttige informatie kunnen meegeven met betrekking tot je huidige studierichting, aangepaste studiemethodes, studentencursussen, voorbereiding op de examens, het systeem van de studiepunten, leerkrediet, bachelor- en masteropleidingen, enz. Heel vaak gaat het om informatie die op officiële infodagen van universiteiten en hogescholen niet te rapen valt.

Graag reserveren we ook een tafeltje voor oud-leerlingen die al met beide voeten in de arbeidsmarkt staan. Zij kunnen hun beroepservaringen uitwisselen.

Met deze avond hopen wij de kloof tussen het secundair en het voortgezet onderwijs (en het beroepsleven) een ietsje nauwer te maken en precies daardoor onze laatstejaars te helpen bij een juiste studiekeuze en hun slaagkansen te verhogen. Bovendien vormt deze avond een unieke gelegenheid om gezellig bij te praten met oud-klasgenoten.

Doe je mee? Kom gerust langs! Niet verplicht, maar wel handig: laat je via e-mail hetvolgende weten?

  • Naam
  • Adres (straat, gemeente)
  • Telefoon
  • e-mailadres
  • Studierichting
  • Jaar
  • Instelling

Dat mag naar eric.dalemans@olvi-piusx.be of karin.clauwaert@olvi-piusx.be.

Ofwel via het strookje!

PS: laat zeker weten dat je komt via Facebook!