Apotheose seizoen 2010-2011

Afgelopen zaterdag vond de apotheose plaats van het seizoen 2010-2011 voor de Zeelse minivoetbal competitie. Alle ploegen die aan de competitie deelnamen waren hierop van de partij alsook de prominenten van Zeelse politiek.

Dit seizoen werd door MVC Oud En Nieuw afgesloten met een puike 4de plaats in Recrea 1.
De herrijzenis van Oud en Nieuw in de minivoetbal competitie na 3 jaar is nu wel degelijk een feit en nog steeds wordt er progressie gemaakt.

Ook tijdens deze apotheose werd MVC Oud en Nieuw voor de 2de maal in 3 jaar gehuldigd met de fairplay trofee!

De topscoorder voor onze ploeg werd dit jaar Auke Bayens!

Uitslagen beker van Zele Recrea:

HALVE FINALE
DE PAPA’S   –   DAKWERKEN NICO JACOBS          4-13
OUD EN NIEUW   –   DE FILIBERKES                        1-9

Finale Recrea
DAKWERKEN NICO JACOBS   –   DE FILIBERKES  11-2

Bekerwinnaar 2010-2011    DAKWERKEN NICO JACOBS

eindstand fair-play Recrea-A-reeks

3. DE PAPA’S            3 X GEEL          Gem. beoord.refs  4,3 / 5
2. VADRIBO               1 X GEEL                                     4,5 / 5

1. OUD EN NIEUW     1 X GEEL                                     4,8 / 5

Voor een volledige samenvatting van alle resultaten kan u terecht op de site van de ZMVK.

Foto’s Contactavond zesdes – oud-leerlingen

De foto’s van de contactavond zesdes – oud-leerlingen:

Wij willen alvast alle oud-leerlingen bedanken voor hun bijdrage. Meerdere zesdes zullen nu een betere kijk hebben op wat hun te wachten staat.

Hartelijke groeten

Contactavond zesdes – oud-leerlingen

Beste oud-leerlingen,

De laatstejaars van onze school denken na over hun toekomst en rekenen daarbij op jullie ervaring. Op vrijdagavond 18 maart kan je hen vanaf 19:30u uit de nood komen helpen. Kom langs in de Maristenzaal en vertel hen alles over jouw studierichting of werkervaring, en vertel hen vooral alles wat je níet kan lezen in de vele brochures of horen op informatiedagen. Oud en Nieuw zorgt uiteraard voor een drankje en de nodige sfeer.

We verwachten je!

Hartelijke groeten,

het bestuur van de oud-leerlingenbond

Oud en nieuw bekert verder naar de halve finales na ware thriller!

Afgelopen vrijdag trad onze minivoetbalploeg aan voor de kwartfinales van de beker.
Na zich in de vorige ronde geplaatst te hebben tegen “The Believers” stond deze keer het Gildenhuis op het programma.  In het verleden moest Oud en Nieuw bijna altijd nipt het onderspit delven dus een makkelijke opdracht zou het zeker niet worden.

Het Gildenhuis dat met de voltalllige ploeg aantrad zette vrijwel van bij het begin van de wedstrijd hoog druk in de hoop een snelle goal te kunnen forceren. Dit werd daarentegen heel goed opgevangen en een eerste goal viel aan de andere kan dankzij Auke.  In het denderend 2de kwart liep Oud en Nieuw daarop snel uit naar een 3-0 voorsprong met doelpunten van Jeroen en Frederik Moens.

Niettegenstaande de vlotte voorsprong beloofde de 2de helft geen makkelijke opgave te worden. In bekerwedstrijden kan alles gebereuren en zo geschiedde.
Het Gildenhuis zette nu alles op alles en kwam snel terug tot 2-3.  En dan moest het 4de en laatste kwart nog komen… Na een goeie 5 minuten van aanhoudende druk viel de 3-3 en kon alles terug opnieuw beginnen, ware het niet dat snel erna een doelpunt volgde van Frederik Derweduwen. 3-4 en nog slechts enkele minuten te gaan.

De druk verhoogde aan beide kanten en kansen volgden elkaar op. Meer en meer waren er klasseflitsen van Tim nodig om het doel vrij te houden. Op één minuut voor affluiten gebeurde dan uiteindelijk toch nog waar we allemaal voor vreesden. Een afstandsshot van Gianni Caethoven zorgde voor een 4-4 gelijkspel.

Strafshoppen zouden dus uitsluitsel moeten brengen. Er werd aangevangen met een eerste reeks van 4 waarin elk team er slechts eenmaal in slaagde te scoren. Een nieuwe reeks van 4 drong zich op. Wederom zorgden paal, deklat en de nodige stress voor een 1 op 4 bij beide teams. 2X8 strafschoppen ver en nog steeds geen uitsluitsel. Vanaf nu zou er om beurten gewisseld worden en bij het geringste verschil over de wedstrijd beslist worden. Auke en Jeroen zetten de beslissende strascorner feilloos om  wat het Gildenhuis niet deed. Na een ware thriller was uiteindelijk de beslissing gevallen: Oud en Nieuw bekert verder!

Het collectief en een nodige dosis stressbestendigheid heeft voor de overwinning gezorgd. We duimen dat we dit op 6 mei terug mogen herhalen tegen de Filiberkes in de halve finale van de beker!

Jumelage Zele – Cham

Yes, de oud-leerlingenbond is erin geslaagd om één van zijn stoutste dromen te verwezenlijken: deofficiële jumelage tussen de stad Cham uit Beieren en de gemeente Zele.
De verbroedering tussende oud-leerlingenbonden van het Pius X-instituut en de Maristen-Realschule uit Beieren, afgeslotenna het Europees congres van de oud-leerlingen van de broeders maristen in augustus 1973 in Zele,heeft geleid tot blijvende contacten (zie vorige publicaties van de oud-leerlingenbond).
Ook deenthousiaste medewerking van de Zeelse turngilde “Vlug en Vroom”, de Minnezangers en de nogsteeds intense verbondenheid van Koreo Piko met de Chamse oud-leerlingenbond heeft bijgedragentot een uitzonderlijke plechtigheid op zaterdag 9 oktober 2010 in het gemeentehuis van Zele, toende burgemeesters van beide gemeenten de oorkondes van een officiële jumelage tussen Zele enCham ondertekenden.
Wat een eer voor onze oud-leerlingenbond en Koreo Piko om samen met de oud-leerlingenbond vande Maristen-Realschule uit Cham beide gemeentebesturen te hebben overtuigd voor dergelijkblijvend en bindend initiatief dat de Europese eenheidsgedachte plaatselijk gestalte geeft.
De mogelijkheden van een dergelijke jumelage voor de school zijn niet min en liggen voor hetgrijpen…Leerlingen, leerkrachten, oud-leerlingen, wat houdt jullie tegen om initiatieven te nemen ominternationale contacten richting Beieren te zoeken, uitwisselingsprogramma’s te realiseren, langs moderne communicatiemedia vriendschapsbanden te smeden?
De gemeente Zele en de stad Cham bieden jullie informatie en mogelijks financiële steunvoor jullie realisaties, envergeet de oud-leerlingenbondenvan Zele en Cham niet als belangrijke schakel.

Wilfried De Paepe
Oud-voorzitter OLB

Artikel tijdschrijft Oud en Nieuw

MVC Oud en Nieuw in de bloemetjes gezet op sportgala

Op 18 december 2010 vierde sportief Zele feest met het jaarlijkse sportgala georganiseerd door de sportraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Op deze jaarlijkse afspraak voor de Zeelse kampioenen mocht dit jaar ook “MVC Oud en Nieuw” aanwezig zijn.

Dankzij het behalen van de kampioenstitel in het seizoen 09-10 werd “MVC Oud en Nieuw”  hierop ook in de bloemetjes gezet voor deze puike prestatie!
De bloemetjes werden evenwel vervangen door een trofee die dan ook een mooie plaats zal krijgen.

Sportgala

Avond jong-afgestudeerden

Vrijdag 26 november 2010, het was een belangrijke dag voor de jongeren die afgelopen 5 jaar het Pius X- en het OLV-Instituut verlieten met een middelbaar diploma op zak. Voor hen organiseerde Oud en Nieuw naar goede traditie de reünieavond jongafgestudeerden.

De eerste jongafgestudeerden arriveerden al een tiental minuten voor de officiële aanvang. Maar daarom waren zij niet minder welkom. Ze konden toezien hoe de Oud en Nieuw bestuursleden haastig nog de laatste details afwerkten. De extra foto’s van de voorbije schooljaren van Eddy van Mossevelde werden nog geselecteerd en aangesloten op de computer, waarvoor dank trouwens. De flyers voor de volgende O&N-activiteit, de Kerstfuif, werden opgehangen. De eerste fles  cava werd ontkurkt.

En het was niet de laatste. Meer en meer oud-leerlingen trotseerden de kou en traden de Maristenzaal binnen. Het 1 euro concept werd alweer op veel jolijt onthaald. Zij het een frisdrank, een biertje of een smakelijke portie bitterballen, de ongekend lage prijs zorgde ervoor dat onze toog druk bezet was. Uiteraard hadden wij niet liever.

Na de eerste drankjes en versnaperingen begon het gezellige geroezemoes. Herinneringen werden gedeeld, er werd gelachen over fratsen van vroeger en de geprojecteerde foto’s zorgden dat vergeten momenten terug tot leven kwamen. Het droeg allemaal bij tot de nostalgische sfeer, typisch aan een reünieavond.

De toestroom aan jongafgestudeerden bleef aanhouden, de uitstroom was onbestaande. We stevenden af op een recordjaar. Dankzij de muziek en belichting van onze dj Lynn bleef de ambiance erin.  Ondertussen was het buiten bitterkoud en begon het voor het eerst die winter te sneeuwen. Niet de laatste keer, weten we ondertussen. Maar binnen, in de volle warme zaal, was het nog steeds een oase van gezelligheid en plezier.

Rond 2u kwam het langzaam tot zijn einde. Sommigen gingen huiswaarts, anderen gaven niet op en gingen richting Kloosterstraat, maar allen waren zeer tevreden over de succesvolle reünieavond, mede dankzij de inzet van de organisatie maar ook door het enthousiasme van henzelf. De huidige zesdes van het Pius X en OLVI krijgen volgend jaar de kans om het ook te beleven, mis het niet!

Jong geweld verslaat ervaring

Over een match die beslist werd in de eerste 10 minuten.

Het is eigen aan een sterk team dat het leert uit zijn fouten. Oud en nieuw heeft vrijdagavond dan ook bewezen dat het een sterk team is, want van de makke start en het zwakke positiespel van de vorige match was er niets meer te merken. Integendeel, de woorden van onze (ietwat zieke) captain: ‘ en nu van den eerste minuut hé mannekes’, waren nog niet uitgesproken of Stijn behield knap het overzicht en positioneerde Auke in een perfecte schietpositie met een hieltrap (om deze actie geen ‘hakje’ te noemen, want dat zou ons doelpunt onreglementair maken). Deze twijfelde niet en plaatste de bal nabij de overhoekse winkelhaak. 1-0 na 1 minuut, een rendement van 100%.

Met wat hulp van de tegenstanders volgde nog geen 2 minuten later de 2-0 en ik kan mijn verslag niet snel genoeg typen of daar was de 3-0 al. 3-0 na 10 minuten en nog steeds geen ambitie van de tegenstrever om het ons moeilijk te maken. Door de blitsstart van Oud & nieuw was deze match gespeeld in het eerste kwartier.

Tijdens de rust was het dan tijd om wat bij te kuevelen, maar tot ieders verrassing begon Jan met de verdeling van slaapzakken, gamellen, tenten, stafkaarten ed. En jawel, onze captain had het spel goed gelezen, want in het tweede kwartier vonden onze tegenstanders dan toch een antwoord op ons frisse en flitsende spel van het eerste kwartier. Zij kropen namelijk met zijn vijven in hun goal en organiseerden zo voor hun doel ‘camping Vamaro’. Wij waren verheugd over de gastvrijheid van onze tegenstanders op hun helft en maakten hier dan ook gebruik van. Helaas was deze gastvrijheid niet altijd gemeend, want bij balverlies van onzentwege durfden onze campinguitbaters al eens bliksemsnel hun camping te verlaten en ons doel bestoken, hetgeen soms tot gevaar leidde, maar dit kon steeds verijdeld worden.

Het derde kwartier verliep zeer analoog, maar stilaan begon ook het gevaar van hun snelle omschakeling te dalen zodat ons hele team een aangename, maar niet erg productieve vakantie genoot op ‘camping Vamaro’.

Beter laat dan nooit dachten onze tegenstanders, want in het vierde kwartier begonnen ze druk te zetten en probeerden ze ons doel te bestoken. Hetgeen wel tot gevaar leidde, maar helaas voor hen resulteerde het in doelpunten voor ons. Eindstand 1-9, een match om snel te vergeten behalve 2 onderstaande zaken:
-Onze Captain heeft zich uitermate rustig kunnen houden
-We zijn er weer in geslaagd om onze lop-kopfases tot een goed einde te brengen.

Dank aan onze spelers, aan onze trainersstaf, aan onze cheerleaders , maar vooral een speciaal woord van dank voor Nathalie, want zij trakteerde ons na de match op een Duvel en boterhammen met kop, hesp en kaas.

3de wedstrijd Oud en Nieuw – The Believers

Toen onze jongens van start gingen en de strijd aan gingen tegen de Believers hadden ze volle moed.  Het duurde even vooraleer de eerste goal viel voor onze sterke mannen. Het spel zat een lange tijd vast maar het gejuich van de supporters hielp onze sterke mannen naar een grotere voorsprong. We gingen het halftime in met 4-1.In de tweede helft werd Van Wassenhove wakker en scoorde enkele malen. Al snel liepen we uit tot een ruime voorsprong. In de laatste minuten tikten de oud en nieuwers nog enkele goals binnen en zo werd de match afgefloten bij een 8-2 overwinning voor de duidelijk sterkere thuisploeg. En weer drie punten voor onze sterke mannen.

Voor verslag,

Nina Certijn

2e match oud en nieuw

Wat een spannende 2e match!!!

Na de opwarming van de spelers kwam het eerste kwartier traag op gang. Geen goals, het was duidelijk aftasten van de evenwaardige teams. Eindstand: 0-0

Tijdens het tweede kwart kon Auke de eerste goal maken voor oud en nieuw maar al vlug kregen we een tegengoal te verwerken. Door een goede samenwerking en stevig verdedigen geen goals meer te bespeuren. Eindstand: 1-1

Het derde kwartier zorgde voor de tweede goal door Frederik. Eindstand: 1-2

Het vierde kwart was dan waarschijnlijk ook een ware thriller: Een gelijkmaker, stress en spanning kwamen tot het hoogtepunt. Uiteindelijk konden Auke en Jeroen zorgen voor onze eerste “corner” goal waarna de laatste goal alles in zijn uiteindelijke plooien legt. Eindstand: 2-4

Bedankt shotters!!!