Het bestuur


Afscheid van Wilfried en Marc

Na jarenlang engagement, hebben Marc Vermeire en Wilfried De Paepe besloten dat het goed was geweest en het tijd was om het bestuur te verlaten.

Wilfried heeft Oud en Nieuw 23 jaar lang geleid als voorzitter (1973-1996). De oudleerlingenbond kende ongekende hoogtepunten, met de verbroedering met de oudleerlingenbond van de Realschule uit Cham, Beieren, als kroon op het werk. Na 1996, toen hij besloot dat het tijd was dat een jongere de voorzitterhamer overnam, toonde hij zich een betrokken bestuurslid, die tijdens de bestuursvergaderingen met zijn raadgevingen het  enthousiaste geweld van het ondertussen sterk verjongde bestuur wat bijstuurde.

Marc was jarenlang de “praktische” steun en toeverlaat van het bestuur van Oud en Nieuw. Als secretaris zorgde hij er voor dat ieder bestuurslid een gedegen verslag van de vergaderingen ontving en verzorgde hij samen met de voorzitter de uitnodigingen voor de bestuursvergadering. Maar dat was echter niet alles. Marc zorgde ook voor de “logistieke” ondersteuning: hij zorgde ervoor dat voor de verschillende activiteiten het materiaal op tijd aangekocht werd en ook ter plaatse geraakte.

We konden Marc en Wilfried dus niet zomaar laten gaan. Bij de laatste wijziging, is in de statuten  op voorstel van de huidige voorzitter opgenomen dat bestuursleden kunnen worden benoemd tot erelid, en dat ze achter het voorvoegsel ere- de hoogste functie die zij hebben vervuld binnen het bestuur, mogen toevoegen. Wilfried mag zich voortaan dus erevoorzitter en Marc eresecretaris van Oud en Nieuw noemen.

Bedankt Marc en Wilfried voor de jarenlange inzet!!!!